Uluslararası Yatırımcılar Üniversitemizi Ziyaret Etti

8 Ocak, 09:22

Üniversitemizi uluslararası yatırımcılar ziyaret etti. Ziyarette DÜBİT Merkez Müdürü ile Çevre ve Sağlık Teknolojhilerinde İhtisaslaşma Koordinatörümüz Başkanlığında Doç. Dr. Kadir GÖKŞEN, Yrd. Doç. Dr. Pınar SEVİM ELİBOL ve Yrd. Doç. Dr. Uğur HASIRCI'dan oluşun ekip karşıladı. Toplantı kapsamında öncelikle DÜBİT Merkezimiz gezdirilerek üniversitemizin ARGE altyapısı hakkında bilgi verildi. Daha sonra üniversitemizin çevre ve sağlık alanında ihtisaslaşma çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. İlimizde tarımsal atıklardan endüstriyel ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar hakkında yabancı yatırımcılar ile bilgi alışverişinde bulunuldu. İlerleyen tarihlerde ilimizde yatırım ve yeni geliştirilecek ARGE projeleri hakkında ortak çalışmalar başlatılması konusunda mutabakata varıldı.